Skąd wziąć środki na innowacje w firmie?

Innowacyjność to najbardziej skuteczny sposób na rozwijanie przedsiębiorstwa i wzrost jego konkurencyjności. Firmy, które chcą stawiać na innowacje, są dzisiaj w naprawdę bardzo dobrej sytuacji. Źródła na finansowanie innowacji są bowiem bardzo różne.

Jakie źródła finansowania inwestycji występują?

Środki własne i kredyty bankowe to nie jedyne źródła finansowania innowacji. Przedsiębiorcy, którzy chcą rozwijać swoją firmę, wprowadzać na rynek nowe produkty lub usługi, mają obecnie wiele możliwości. Źródła finansowania innowacji mogą pochodzić także z programów unijnych i budżetu państwa.

Finansowanie innowacji to różnorodne programy dedykowane mały i średnim przedsiębiorstwom. Z różnych źródeł finansowania mogą korzystać także wielkie przedsiębiorstwa. Co ważne, o środki na finansowanie mogą ubiegać się zarówno już działające przedsiębiorstwa, jak i startupy.

Jakie źródła finansowania są najbardziej popularne?

Finansowanie innowacji środkami pochodzącymi ze środków unijnych i budżetu państwa realizowane jest za pośrednictwem różnego rodzaju instytucji. Środki przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych mogą być rozdzielane np. przez Agencję Przemysłu czy Ministerstwo Rozwoju Regionalnego.

Na finansowanie projektów inwestycyjnych mogą liczyć również rolnicy. Środki przeznaczone na finansowanie przedsięwzięć przyznawane są po spełnieniu określonych wymogów. Finansowanie może odbywać się w formie bezzwrotnej dotacji. Zewnętrzne finansowanie przedsięwzięć to także emisja akcji lub obligacji.