W jaki sposób sfinansować projekty inwestycyjne?

Bez innowacji rozwój gospodarczy i społeczny nie jest możliwy. Przedsiębiorstwa, które chcą być konkurencyjne, a jednocześnie zależy im na tym, aby sprostać coraz większym wymaganiom i oczekiwaniom konsumentów, muszą wprowadzać nowe, innowacyjne produkty i usługi. Brak funduszy nie jest dzisiaj w tym przeszkodą. Środki na finansowanie innowacji mogą bowiem pochodzić z różnych źródeł.

Skąd wziąć środki na sfinansowanie innowacji?

Finansowanie innowacji może odbywać się dzisiaj z bardzo różnych środków. Przedsiębiorcy, których interesuje finansowanie innowacji mogą ubiegać się o fundusze pochodzące nie tylko ze środków publicznych, ale także prywatnych. W Polsce bardzo popularne jest finansowanie projektów inwestycyjnych za środki pochodzące z funduszy unijnych.

Finansowanie projektów inwestycyjnych z funduszy Unii Europejskiej może odbywać się ze środków dostępnych w ramach programów operacyjnych. Możliwe jest także finansowanie projektów inwestycyjnych z programów ramowych Unii Europejskiej.

Jakie jeszcze mogą być źródła finansowania innowacji?

Źródła finansowania innowacji mogą pochodzić nie tylko ze środków pochodzących z Unii Europejskiej. Przedsiębiorcy, których interesują źródła finansowania innowacji mogą ubiegać się o przyznanie środków pochodzących z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Finansowanie przedsięwzięć może odbywać się także za środki pochodzące z PARP.

Co ważne, finansowanie przedsięwzięć to mechanizmy, które adresowane są do różnej wielkości przedsiębiorstw. Co więcej, środki na finansowanie przedsięwzięć mogą otrzymać firmy dopiero wchodzące na rynek i te już istniejące.