Źródła finansowania dla firm wprowadzających innowacje?

Przedsiębiorstwo, które chce się rozwijać, musi stawiać na innowacje. Nie każda firma jest w stanie opracować i skutecznie wdrożyć innowacyjne rozwiązania za własne środki. Na szczęście finansowanie innowacji może się odbywać także za fundusze pochodzące ze źródeł publicznych.

Jakie fundusze można wykorzystać do sfinansowania inwestycji?

Finansowanie inwestycji za środki pochodzące ze źródeł publicznych to rozwiązanie, które obecnie jest naprawdę bardzo popularne. Środki przeznaczone na finansowanie inwestycji mogą pochodzić z budżetu państwa bądź oraz z funduszy unijnych. Co ważne, środki na finansowanie projektów inwestycyjnych dostępne są nie tylko dla wielkich przedsiębiorstw.

Finansowanie innowacji to instrumenty finansowe, o które mogą ubiegać się także małe i średnie przedsiębiorstwa. Fundusze na finansowanie projektów inwestycyjnych są przeznaczone dla przedsiębiorstw z całej Polski.

Skąd wziąć pieniądze na wprowadzanie innowacji?

Unijne źródła finansowania innowacji są dostępne w ramach trzech programów operacyjnych. Popularne źródła finansowania innowacji to między innymi program Inteligentny Rozwój. Co ważne, źródła finansowania innowacji bardzo często są bezzwrotne.

Przedsiębiorcy, których interesuje finansowanie przedsięwzięć za środki z funduszy unijnych, czy z budżetu państwa muszą pamiętać, że otrzymają dofinansowanie tylko po spełnieniu określonych wymagań. Finansowanie przedsięwzięć ze środków zewnętrznych może odbywać się na każdym etapie działalności.